ALGEMEEN
Amos aan de wortels van de sociale zorg - Deel 1 : Religie? Het is maar hoe je het bekijkt… - Peter Schmidt (Golfslag 2021-1, pagina 2)
Amos aan de wortels van de sociale zorg - Deel 2 : De Bijbelse geschiedenis als praktijklokaal - Peter Schmidt (2, 70)
Maria de Groot - Deel 1 : Geknield om te bidden - Klaas Blijlevens (1, 28)
Maria de Groot - Deel 2 : Geraakt door de liefde - Klaas Blijlevens (2, 98)
Maria de Groot - Deel 3 : Genoemd bij mijn naam - Klaas Blijlevens (3, 166)
Maria de Groot - Deel 4 : Geroepen om prieel te zijn - Klaas Blijlevens (4, 236)
Vrees de eenzaamheid niet - Sulaiman Addonia (1, 34)
Vruchtbare aarde - Marga Haas (1, 35)
Paasbezinning – Van lam tot brood: een verrassende symboolverschuiving - Wauthier de Mahieu (1, 36)
Thomáš Halík, bewogen grensganger tussen geloof en ongeloof – Deel 1 : geduld met God - Eddy Van Waelderen (1, 39)
Thomáš Halík, bewogen grensganger tussen geloof en ongeloof – Deel 2 : Op het snijpunt tussen atheïsme en godsgeloof - Eddy Van Waelderen (2, 109) 
Thomáš Halík, bewogen grensganger tussen geloof en ongeloof – Deel 3 : God als de 'biosfeer' van alle echte liefde - Eddy Van Waelderen (3, 180)
Thomáš Halík, bewogen grensganger tussen geloof en ongeloof – Deel 4 : Hoop in tijden van crisis - Eddy Van Waelderen (4, 244)
Uit de bijbel – Vrouwe dwaasheid bazelt maar… - Bénédicte Lemmelijn (1, 51)
Uit de bijbel - Kinderen van de allerhoogste - Bénédicte Lemmelijn (2, 91)
Uit de bijbel - Voobij het geraas... - Bénédicte Lemmelijn  (3, 162)
Uit de bijbel - Geaard geloof... - Bénédicte Lemmelijn (4, 242)
Verhalen uit de gevangenis - Het rapportbriefje - Siska Deknudt (1, 54)
Verhalen uit de gevangenis - Vertrouwen - Siska Deknudt (2, 122)​
Verhalen uit de gevangenis - Een onverwachte gloed - Siska Deknudt  (3, 189)
Verhalen uit de gevangenis - De imaginaire pelgrimstocht - Siska Deknudt (4, 257)
Een weg door een oerwoud - Catharina Visser (2, 102)
Eenvoud - Dag Hammarskjöld (2, 103)
In broosheid ligt onze kracht - Jannie van Lotringen (2, 104)
De Onrechtvaardige Rentmeester - Peter Schmidt  (3, 139)
Verinnerlijkt christen - Bénédicte Lemmelijn  (3, 172)
Alles doordesemd - Wil Derkse (3, 173)
Pater Franciscus Jordan (1848-1918) zalig verklaard – Stichter van de salvatorianen en salvatorianessen, een man met een bijzondere kijk op kerkopbouw - Michel Coppin  (3, 174)
Johannes de Doper - Peter Schmidt (4, 206)
Wat is God? - Carine Baar-Poort (4, 240)
Een werkelijkheid waarop ik mij kan afstemmen - Jacobine Geel (4, 241)

KUNST IN DE KIJKER
Aan de grenzen van het verdriet - De Compianto van Niccolò dell’Arca - Peter Schmidt (1, 12)
Dévot Christ – Kruisbeeld in hout (14de eeuw) – kathedraal Perpignan - Mark Delrue (2,78)
Knife Angel - Alfie Bradley - Peter Schmidt  (3, 147)
Luca Patella: Het teken van de regenboog - Mark Delrue (4, 216)

POËZIE
Ik heb de hele winter niet geweten - Paul Verbruggen (1, 11)
Pasen - Jeanette van Osselen (1, 38)
Weten niet te weten - Inge Lievaart (1, 53)
Meer mens - Hans Bouma (2, 93)
Leven van jewelste - André Nuyens (2, 121)
Gebed in de herfst - Catharina Visser  (3, 165)
Kerstmis anno... - Max Schuchart (4, 235)
De zachte dingen - Anton Van Wilderode (4, 271)

VOOR U GELEZEN
Als je wieg op drijfzand staat - Een bijzondere ontmoeting tussen een marketmagistraat en een moegestreden vrouw (Ine Van Wymersch) - Paula Veestraeten (1, 17)
Vertrouw op je gevoel – Keuzes leren maken met Ignatius van Loyola (Nikolaas Sintobin) - Guido Caerts (2, 83)
Pleidooi tegen onwetendheid (Reginald Moreels) - Guido Caerts  (3, 152)
Het Lam Gods - Een verhaal van God en mens (Peter Schmidt) - Guido Caerts (4, 221)

OVERIGENS
‘De kleine goedheid’ in de praktijk… en bekroond (1, 27)
Het rijk van de vrijheid – De binnenkant van duurzaamheid – De schreeuw van de aarde en van de armen kan niet meer wachten (2, 94)
Een afvalrace – Een domeinschool … in Molenbeek - Werken op de breuklijnen in de samenleving  (3, 160)
Over grensoverschrijdenden verbondenheid en universele broederschap - Het moedigste dat je ooit hebt gezegd... - Hoe bomen elkaar iets vertellen... (4, 232)

KANTTEKENINGEN
Niet-essentieel - Guido Caerts (1, 48)
De leegstandsmanager - Guido Caerts (2, 118)
De grenspaal - Guido Caerts (4, 254)

VENSTER OP DE WERELD
Een wereld van verdoken slavernij - Op weg met Luc Vankrunkelsven naar een rechtvaardiger en ecologisch verantwoorde wereld - Guido Caerts (1, 57)
Lessen in nederigheid – Allicht, soms echter niet - Eric Manhaeghe (2, 125)
Samen op pad - Verbondenheid, medewerking, zending - Eric Manhaeghe  (3, 192)
Afghanistan - de bittere vruchten van roekeloze vergelding - Eric Manhaeghe (4, 260)