ALGEMEEN
Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt - Paulus aan de Galaten - deel 1 - Peter Schmidt (Golfslag 2019-1, pagina 2)
Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt - Paulus aan de Galaten - deel 2 - Peter Schmidt (2, 70)
Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt - Paulus aan de Galaten - deel 3 - Peter Schmidt (3, 138)
Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt - Paulus aan de Galaten - deel 4 - Peter Schmidt (4, 206)
De zenmonnik en de paraplu - Céline Santini (1, 30)
De leerling en de meester - Marc-Alain Ouaknin (1,31 )
Dorothee Sölle, een mystiek bewogen en profetische vrouw - deel 1 : En toen begon ik christen te worden… - Eddy Van Waelderen (1, 32)
Dorothee Sölle, een mystiek bewogen en profetische vrouw - deel 2 : Strijd en inkeer, heenreis én terugreis - Eddy Van Waelderen (2, 100)
Dorothee Sölle, een mystiek bewogen en profetische vrouw - deel 3 : God heeft mensen nodig - Eddy Van Waelderen (3, 170)
Dorothee Sölle, een mystiek bewogen en profetische vrouw - deel 4 : Sympathie Eddy Van Waelderen (4, 236)
Madeleine Delbrêl, mystica van de straat - deel 1 : Tussen twee werelden - Guido Caerts (1, 43)
Madeleine Delbrêl, mystica van de straat - deel 2 : Wij, mensen van de straat - Guido Caerts (2, 110)
Madeleine Delbrêl, mystica van de straat - deel 3 : Missionarissen zonder boot - Guido Caerts (3, 180)
Madeleine Delbrêl, mystica van de straat - deel 4 : Christen, met recht van spreken Guido Caerts (4, 248)
Humor - Anselm Hoste (2, 98)
De mens bestaat, ik heb hem ontmoet! - Raymond Devos (2, 99)
Tussen heimwee en vervulling - Miek Pot (3, 168)
En toch - Huub Oosterhuis (3, 169)
Vertrouwen Suzanne van der Schot (4, 234)
Vrijheid Welmoed Vlieger (4, 235)

KUNST IN DE KIJKER
Christus Pantocrator uit het Catharinaklooster in de Sinaï - Mark Delrue (1, 16)
Ad maiorem Dei gloriam - De goudschat van Hugo van Oignies - Peter Schmidt (2, 80)
Val van Icarus (Brueghel) - Mark Delrue (3, 148)
Het Laatste Avondmaal (Leonardo da Vinci) Peter Schmidt (4, 216)
 
OVERIGENS
‘Als ik gewild had …’ (Koran 48,5) - God: Vader, Zoon en Geest - Jezus, de mens van de ontmoetingen - Ontdoping (Eric Bladt) - Jonge wijn en oude zakken (Marcel Braekers) (1, 20)
De verzuiling is terug - Niemand luisterde, niemand nam ons serieus - De duistere kanten van het internet - Mededogen: een natuurlijke buffer tegen haat - Terug naar Rwanda (2, 87)
Zaaiers van hoop – Religieus leven in een nieuw perspectief – Nieuwe ‘tekenen van de tijd’ – Is er hoop? – Een pinkstergebeuren (3, 156)
Restjesmenu van een sterrenchef – Week van de Pollepel (4, 224)
 
VOOR U GELEZEN
Het spirituele leven - Mystiek voor het dagelijks bestaan (Evelyn Underhill) - Guido Caerts (2, 90)
Gevlucht uit de hel (Kouamé) - Paula Veestraeten (3, 159)
Thuis in muziek – Een oefening in menselijkheid (Alicja Gescinska) Paula Veestraeten (4, 226)

POËZIE
Laten we dromen zaaien - Els van Stalborch (1, 25)
Emmaüs - Gabriël Smit (1, 29)
Kleine akte van geloof - Ellen Warmond (2, 97)
Van hier - Els Beerten (3, 155)
Huis om stil te zijn - Eppie Dam (3, 203)
Gebed voor de jaarwisseling Jan Wolsheimer (4, 215)
 
IN DE MARGE
Shirin - Paula Veestraeten (1, 26)
Justine - Paula Veestraeten (2, 94)
IN DE MARGE – Hamid - Paula Veestraeten (3, 152)

KANTTEKENINGEN
Waarvan akte - Guido Caerts (1, 35)
Missie - Guido Caerts (2, 103)
‘Dood ben ik pas als jij me bent vergeten’ - Guido Caerts (3, 173)
Prettige feesten! Guido Caerts (4, 239)
 
BIJBELBEZINNING
Bijbels koningschap - Wilfried Rossel (1, 38)
Respect tussen Johannes de Doper en Jezus - Wilfried Rossel (2, 106)
Petrus zelf de gevangen vis - Wilfried Rossel (3, 176)
Wat bedoelen we met het ‘Rijk Gods’? Wilfried Rossel (4, 242)

CURSIEFJE
Van catechismus naar Bijbel - deel 1 - Agnes Lameire (1, 54)
Van catechismus naar Bijbel - deel 2 - Agnes Lameire (2, 121)
Van catechismus naar Bijbel - deel 3 - Agnes Lameire (3, 189)
Van catechismus naar Bijbel - deel 4 - Agnes Lameire (4, 257)
  
VENSTER OP DE WERELD
Een kompas - Verantwoord omgaan met migratie - Eric Manhaeghe (1, 57)
Religie verbindt - Paus Franciscus in de Verenigde Arabische Emiraten en Marokko - Eric Manhaeghe (2, 124)
Missie - Eric Manhaeghe (3, 193)
De vergeten tranen van Kerstmis – Pleidooi voor een herwaardering van de ‘onnozele’/onschuldige kinderen Roger Burggraeve, Dominiek Lootens & Janina Boruta, Guido Caerts & Paula Veestraeten (4, 260)