ALGEMEEN
Hoe weten we dat we God kennen? – Deel 3: Cursieve lectuur van de Eerste Johannesbrief - Peter Schmidt (Golfslag 2018-1, pagina 2)
De parabel van het lichte land - Madeleine Delbrêl (1, 55)
Hoe weten we dat we God kennen? – Deel 4: Cursieve lectuur van de Eerste Johannesbrief - Peter Schmidt (2, 70)
Hoe weten we dat we God kennen? - Deel 5: Cursieve lectuur van de Eerste Johannesbrief - Peter Schmidt (3, 138)
De paradox van het Rijk Gods - Roger Burggraeve in gesprek met Guido Caerts & Paula Veestraeten (4, 206)
Vreugde als morele kracht - Adriana van Lotringen (4, 264)

POËZIE
Gij moet het eenzaam laten - Ida Gerhardt (1, 9)
 
KUNST IN DE KIJKER
Een zelfportret - Jean-Baptiste Chardin (Mark Delrue) (1,10 )
De levensstroom (Lucy D’Souza-Krone) -Wies Beckers (2, 78)
Het puttertje (Carel Fabritius) - Mark Delrue (3, 146)
Een verborgen Romeins wonder – Het Laatste Oordeel - Pietro Cavallini - Peter Schmidt (4, 218)

OVERIGENS
De eenzame uitvaart – Tuinfeest tegen vereenzaming – De lief-en-leed-straat – De gevelbank – Ouder-oppas – ‘Ik doe dit voor de mensheid’ (1, 14)
Afval voor Afrika – ‘Help, ik stik’ – Plastic Attack – Demain – Laudato si’ in de praktijk (2, 82)
Zusterwerk – Zachte, maar niet aflatende krachten – The Nun Study - Religie is niet dom – Een verzameling paradoxen – De terugkeer van religie (3, 150)
De armoedebarometer – Soms rolt de dobbelsteen niet de goede kant op – Ze zijn met velen, maar ze zijn stil en niemand ziet ze nog (4, 224)
 
POËZIE
Geluk - Toon Hermans (1, 20)
Pasen - Kris Gelaude (1, 66)
Het begint als een zaadje - Kees Pannekoek (2, 77)
Handen - Marinus van den Berg (2, 99)
Het woud - Hilde Malfait (3, 167)
Wees venster - Liesbeth Van Peer (3, 193)
Instaan voor elkaar - Loed Loosen (3, 203) 
De tijd die rest - Claire Vanden Abbeele (4, 217)
Alles gaat over - Willem Vermandere (4, 263)
Geen plaats in de herberg (4, 270)

VOOR U GELEZEN
Geloven op de tast – Als geloof en ongeloof elkaar ontmoeten (Anselm Grün en Tomáš Halík) - Guido Caerts (1, 21)
Slotcouplet – Ervaringen van een longarts (Sander de Hosson) - Paula Veestraeten (2, 88)
Naar de kleine dingen van het licht / Nieuwe wijn - Wilfried Stinissen als spirituele gids - Paula Veestraeten (3, 156)
Alles komt goed, altijd (Kathleen Vereecken) Paula Veestraeten (4, 230)
Wie ben ik? – Drie onvergetelijke preken van Henri Nouwen - Guido Caerts (4, 268)

MIJMERINGEN
Een oefening in ontvangen (1, 32)
De genade van het moment (1, 33)
De naaf van het leven - Henri Nouwen (2, 100)
Met denken kom je er niet uit - Bieke Vandekerckhove (2, 101)
Maria - Agnes Lameire (2, 135)
Geluk - Anton Tsjechov (3, 168)
Mensen in de kou - Luc Vandenabeele (3, 169)
De schoonheid van scherven - Céline Santini (4, 238)
Zijnswijze - Alexander Wolfram (4, 239)
In dankbare herinnering aan zuster Alix Van Bragt (4, 269)
 
BEATRIJSJAAR
Beatrijs leeft vol verlangen naar God - Klaas Blijlevens (1, 34)
Beatrijs overweegt de Schrift - Klaas Blijlevens (2, 102)
Beatrijs beleeft een bijzondere eucharistieviering - Klaas Blijlevens (3, 170)
Beatrijs en de heilige Drie-eenheid - Klaas Blijlevens (4, 240)

KANTTEKENINGEN
Over dagen zonder … en gewone burgers - Guido Caerts (1, 36)
Sprakeloos - Guido Caerts (2, 104)
Alles moet weg – Mededogen -30%, Solidariteit -50%, Naastenliefde -70% - Guido Caerts (3, 172)
De wereld heeft mystiek nodig - Guido Caerts (4, 242)
 
BIJBELBEZINNING
Onbegrip in de familie - Wilfried Rossel (1, 39)
Let op uw woorden - Wilfried Rossel (2, 107)
Stamelen over de geestkracht van God - Wilfried Rossel (3, 175)
Weinig kan genoeg zijn - Wilfried Rossel (4, 245)

VENSTER OP DE WERELD
Vreemdeling in eigen land – Minderheden in Birma - Eric Manhaeghe (1, 45)
‘De euthanasievraag is een geestelijke uitdaging’ – Gesprek met dr. Marc Desmet s.j. - Guido Caerts & Paula Veestraeten (2, 112)
‘De waarheid zal u bevrijden’ (Joh 8,32) – Paus Franciscus tegen nepnieuws en voor vredesjournalistiek - Eric Manhaeghe (3, 180)
Begrijpend lezen … en iets meer - Eric Manhaeghe (4, 249)
 
CURSIEFJE
Mijn weg naar bevrijding – deel 1 - Agnes Lameire (2, 123)
Mijn weg naar bevrijding – deel 2 - Agnes Lameire (3, 190)
Mijn weg naar bevrijding – deel 3 - Agnes Lameire (4, 260)
 
HET BOEK PREDIKER – EEN NUCHTERE WIJSHEID OVER GELUK - Hans Tercic
Deel 1: Een wijsheidsboek, verankerd in het scheppingsgeloof van het Godsvolk (1, 58)
Deel 2: Grenzen van het levensideaal van de mens als ‘koning’ (2, 126)
Deel 3: Wijsheid in een gebroken wereld (3, 194)