ALGEMEEN
Als een platgetrapt grassprietje – Over de strijd tussen goed en kwaad - Roger Burggraeve in gesprek met Guido Caerts & Paula Veestraeten (Golfslag 2017-1, pagina 2)
500 JAAR REFORMATIE – Luther in context Dick Wursten (2, 70)
Barmhartigheid in de geschriften van Franciscus - Elisabeth Schonken (2, 118)
Hoe weten we dat we God kennen? – De eerste Johannesbrief  - Peter Schmidt (3, 138)
Een doodgewone zondag … met een opvallende boodschap - Geert Dedecker (3, 188)
Hoe weten we dat we God kennen? – De eerste brief van Johannes (deel 2) - Peter Schmidt (4, 206)
Vurige aanhangers van de Hoop - Magda Hollander-Lafon (4, 258)
 
KUNST IN DE KIJKER
De bewening van Christus (Giotto, Scrovegnikapel Padua) - Peter Schmidt (1, 12)
‘Met mijn stem heb ik tot de Heer geroepen …’ – Franciscus’ mystieke weg in beeld - Christa Engelbosch (2, 80)
PARCUM, een nieuw museum voor religie, kunst en cultuur Jan Klinckaert, Liesbet Kusters, Loes Verschuren (3, 146)
Die mij droeg op adelaarsvleugels – Beeldmeditatie bij Maria en het element lucht (Lucy D’Souza-Krone) Wies Beckers (4, 214)
 
OVERIGENS
Het habijt weer uit de kast – Katholiek reveil in Frankrijk? – Een schril contrast – Ze weten niet wat ze doen – Getuigenis van Leven (1, 20)
Muziek is gevoel – Een wapen tegen oorlogsgeweld – Een gemeenschappelijk verhaal – De rijkdom van gastvrijheid – Muren afbreken (2, 87)
Primeur in Rome - Gekomen om te feesten, niet om het milieu te redden – Afval bestaat niet – Het afgelaste trouwfeest (3, 150)
Still – Klooster! – Zusters en broeders / Stem van het religieuze leven in Vlaanderen – Koken met Clara (4, 218)
 
VOOR U GELEZEN
Predikbroeders in woord en daad – Dominicanen in Vlaanderen in de twintigste eeuw Geert Delbeke  (1, 25)
Vergetenen, wees mijn gemeenschap – Interviews en andere teksten (Luc Vankrunkelsven) - Guido Caerts (2, 92)
Van wonde naar verwondering (Ria Weyens) - Paula Veestraeten (3, 155)
Mazzel tov – Mijn leven als werkstudente bij een orthodox-joodse familie (Margot Vanderstraeten) - Paula Veestraeten (4, 226)
 
MIJMERINGEN
Troostende aanwezigheid - Ton Roumen (1, 30)
Eerst de vraag, dan het antwoord - Liesbeth Gijsbers (1, 31)
‘De Heer is mijn hoog vertrek’ - Hein Stufkens (2, 98)
Een stukje van jou in onszelf - Etty Hillesum (2, 99)
Wil je de vallei overschouwen - Kahlil Gibran (2, 117)
Het goede en het mooie zichtbaar houden - Edel Maex (3, 164)
Wint liefde altijd? - Roger Burggraeve (3, 165)
Vooruitgang - Mahatma Ghandi (4, 225)
Troost in de kathedraal - Paul Van Hertbruggen (4, 236)
Een heiligdom met open armen - Tomáš Halík (4, 237)
 
FRANCISCUS’ UUR VAN DE EBBE - Klaas Blijlevens
Een milde lente (1, 32)
Armer dan het dode hout (2, 100)
Alleen nog leven om God (3, 166)
Een zuiver hart hebben (4, 238)
 
KANTTEKENINGEN
Mensen willen weten! - Guido Caerts (1, 34)
De bomen zitten vol Zacheüssen! - Guido Caerts (2, 102)
Zij wisten het ook niet meer - Guido Caerts (3, 168)
Laat God gaan - Guido Caerts (4, 240)
 
BIJBELBEZINNING
Over de gewone en de buitengewone herder - Wilfried Rossel (1, 37)
Levensadem in klei - Wilfried Rossel (2, 105)
Over waaromvragen en aanklacht - Wilfried Rossel (4, 243)
 
VENSTER OP DE WERELD
‘Ik voel me niet langer thuis’ - Eric Manhaeghe (1, 44)
50 jaar fraterniteit van de kleine zusters van Nazaret - Johanna Ghyoot (2, 110)
Eén tegen allen – Een logica waar niemand beter van wordt Eric Manhaeghe (3, 178)
Het volk van de Masih in Pakistan - Eric Manhaeghe (4, 248)
 
VROUWEN IN HET JOHANNESEVANGELIE – Egbert Rooze
Deel 4: Maria en Marta, twee zusters van Lazarus (1, 54)
Deel 5: Maria Magdalena en de nieuwe schepping (Joh 20,1-18) Egbert Rooze (2, 123)
Deel 6: Als het uur van de vrouw gekomen is (3, 195)
Epiloog: De dochter van het volk en de dochter van de synagoge (4, 260)
 
POËZIE
Er begint een nieuwe dag - Thomas-website (1, 67)
Meeuwen - Caritas Van Houdt (2, 135)
Wereld - Toon Hermans (3, 154)
Lied van gij en ik - Huub Oosterhuis (3, 177)
De menswording - Kris Gelaude (4, 270)