ALGEMEEN
Waarom Teresa van Avila nu nog kan boeien - Myrjam De Keyser (Golfslag 2015/1, pagina 62)
Madeleine Delbrêl, een zaligverklaarde straatloopster? - Geert Delbeke (2, 136)
Pelgrimage - Peter Schmidt (2, 143)
Pelgrimage, deel 2 - Peter Schmidt (3, 216)
Getuigen van vrede – Pax Christi: een verhaal van kwetsbare vrede, deel 1 - Annemarie Gielen (3, 170)
God is voor 90% zoek - Jean-Jacques Suurmond (3, 184)
Liefde in de breedte - Benoît Standaert (3, 185)
Machteloosheid en nabijheid in het lijden en in het zoeken van de ander. Enkele kanttekeningen - Marcel Braekers (3, 188)
JAAR VAN DE BARMHARTIGHEID – Barmhartigheid - Benoît Standaert (4, 230)
ECHO VAN DE SYNODE – Roeping en zending van het gezin - Luc Van Looy (4, 257)
 
WIJSHEID IN DE WERELDRELIGIES
Wijsheid en zelfkennis in de wereldreligies - Johannes Schiettecatte , Greta Schacht (1, 2)
Wijsheid en acceptatie - Johannes Schiettecatte, Greta Schacht (2, 78)
Het wijs (geworden) verlangen - Johannes Schiettecatte (3, 154)
Wijsheid als eenheidservaring - Greta Schacht en Johannes Schiettecatte (4, 294)
 
KUNST IN DE KIJKER
De doopvont van Saint-Barthélémy in Luik - Peter Schmidt (1, 19)
 ‘Ida’ – film van Pawel Pawlikowski - Anne Marie Van Schoors (2,85)
God wears Prado - Bert Daelemans (3, 163)
De Sint-Baafskathedraal te Gent, deel 1 - Peter Schmidt (4, 241)
 
JAAR VAN HET GODGEWIJDE LEVEN
Heeft het religieuze leven toekomst? Heeft onze godsdienst wel toekomst? - Wauthier de Mahieu (1,19)
‘Bidden verandert de wereld’ – Gesprek met Armand Veilleux, abt van de abdij van Scourmont (Panorama – vertaling en bewerking : Guido Caerts) (2, 89)
Geroepen om te delen – Brief van de Nederlandse religieuzen over de Economie (1, 71)
Gemeenschap van goederen – Een uitdaging voor het maatschappelijk denken over economie - Eric Manhaeghe (4, 268)
Tussen voltooien en verwachten – Echo’s van religieus leven in de kering - Ria Grommen (4, 279)
 
EEN ANDER GEZICHT VAN DE KERK
‘Geen andere kerk, maar de Kerk anders’ – Het verhaal van basisgemeenschap Het Veer - Guido Caerts & Paula Veestraeten (1, 25)
Het màg, vooruitgaan! – Het relaas van een dag ‘Bezield Verband Vlaanderen’ Guido Caerts & Paula Veestraeten (2, 97)
Er zijn veel fonteinen waar God kan oplichten – Welkom in Filosofenfontein Heverlee - Guido Caerts & Paula Veestraeten (3, 176)
 
VENSTER OP DE WERELD
Armenië, het geheugen van de Bijbel Geert Delbeke (1, 36)
DAESH en de islam – Een nieuw element in de dialoog - Eric Manhaeghe (2, 108)
 
BIJBELBEZINNING
Een daadkrachtige vrouw - Wilfried Rossel (1, 51)
Je koning is in aantocht - Wilfried Rossel (2, 130)
Nu geen woord meer! - Wilfried Rossel (3, 209)
Evangelische aanpak van conflicten - Wilfried Rossel (4, 288)
 
THOMAS MERTON
Zaden van contemplatie (1, 34)
Wat contemplatie niet is (2, 106)
Wat is contemplatie? (3, 186)
De schepselen in hun identiteit (4, 266)
 
POËZIE
Aan tafel Hans Bouma (1, 43)
Alleen als ik opsta - Catherina Visser (2, 227)
Waarom schrijf ik? - Toon Tellegen (2, 129)
Hoe konden zij dit begrijpen? - Charles Ducal (3, 214)
Verlangen - Sytze de Vries (3, 227)
Bang - Sandra Corwill (4, 249)
Kort voor Kerstmis - Adriaan Roland Holst (4, 303)
 
VOOR U GELEZEN
Een binnenweg naar Istanbul – Stappen naar vrede (Sebastien de Fooze, uitgeverij Lannoo, 2014) - Paula Veestraeten (1, 44)
‘Help! Ik ben gelukkig – Schizofrenie van een samenleving’ (Marc Van de Voorde, uitgeverij Pelckmans, 2015) - Paula Veestraeten (2, 120)
‘Hoog tijd voor een andere God’ - Roger Burggraeve in gesprek met Guido Caerts & Paula Veestraeten (3, 199)
Eén per dag – Zwartboek over de situatie van christenen in de wereld - Geert Delbeke (4, 250)
 
CURSIEFJE
De hoofddoek? – Ja, natuurlijk! - Guido Caerts (1, 58)
Van delen gesproken - Agnes Lameire (2, 118)
De trage wegen van de stilte - Mark Van de Voorde (4, 261)
 
NADENKERTJES
Wat zouden wij in hun plaats gedaan hebben? - Geert Mak (1, 32)
Parabel van de vogel in de hand - Gabriel Ringlet (1,33)
Het risico van godsdienst - Anthony de Mello (2, 104)
Een klein moment van volheid - Edel Maex (2, 105)
Achter de beelden - Willigis Jäger (4, 264)
Blootsvoets - Marga Haas (4, 265)