ALGEMEEN
CAERTS, G. en VEESTRAETEN, P., Congregationeel onderwijs in de branding
   Gesprek met Roger Haest en Jan Van Deuren (Golfslag 2013/1, pagina 56)
CLAESSENS, A., Een jaïntempel in Wilrijk – Het jaïnisme, de religie van het absolute respect voor al wat leeft (3, 196)
VERBANCK, M., Adem-Tocht – Spirituele honger helpen stillen (2, 93)

BIJBELBEZINNING
ROSSEL, W., Ben ik het, Heer? (1, 50)
ROSSEL, W., Zacheüs, van afperser tot weldoener (2, 126)
ROSSEL, W., Waar zijn de negen anderen? (3, 211)
ROSSEL, W., Jezus’ omgang met kinderen (4, 282)
SCHMIDT, P., Onze talenten? Of die van Jezus Christus? - deel 1: Bezinning bij Matteüs 25,14-30 (3, 185)
SCHMIDT, P., Onze talenten? Of die van Jezus Christus? - deel 2: Bezinning bij Matteüs 25,14-30 (4, 263)

RELIGIEUS LEVEN
‘Schud de wereld wakker!’ – Paus Franciscus in gesprek met religieuzen (2, 135)
DEBRUYNE, F., Flink gewerkt en doe zo voort! (1, 15)
VAN SCHOORS, A.M., Samen onderweg - deel 1: Hospitaalzusters van Sint-Jan en Zusters van Sint-Trudo (3, 170)
VAN SCHOORS, A.M., Samen onderweg - deel 2: Hospitaalzusters van Sint-Jan en Zusters van Sint-Trudo (4, 247)

MYSTIEK
BRAEKERS, M., Meister Eckhart als lees- en leermeester – deel 1 (1, 2)
BRAEKERS, M., Meister Eckhart als lees- en leermeester – deel 2 (2, 78)
BRAEKERS, M., Meister Eckhart als lees- en leermeester – deel 3 (3, 154)
BRAEKERS, M., Meister Eckhart als lees- en leermeester – deel 4 (4, 230)

SCHEPPING EN ECOLOGIE
ROOZE, E., Deel 1: Scheppen is ruimte geven én scheiden (1, 66)
ROOZE, E., Deel 2: Vier uw sabbatten (2, 143)
ROOZE, E., Deel 3: De tuin van Eden is van alleman en -vrouw (3, 220)
ROOZE, E., Deel 4: Het verlies van het paradijs: hoe is ’t mogelijk? (4, 294)

KUNST IN DE KIJKER
CAERTS, G., De witte tempel van Chiang Rai - Een moderne, onconventionele expressie van een oeroude traditie (4, 238)
DAELEMANS, B., Geleid door schoonheid - Overwegingen bij de bronzen kruisweg van Werner Klenk in Altenhundem (1, 9)
SCHMIDT, P., Coventry Cathedral - Een plek van indringende schoonheid en spiritualiteit (2, 85)
SCHMIDT, P., De calvarietriptiek van Gent (3, 162)

ZUNDEL INSPIREERT
De kwetsbaarheid van God (1, 32)
Triniteit, zelfontlediging, bron van alle leven (2, 114)
Het mysterie van de schepping (3, 218)
Mens zijn, christen zijn (4, 274)

MEDEDOGEN IN DE WERELDRELIGIES
SCHIETTECATTE, J., Mededogen in het hindoeïsme (1, 24)
SCHIETTECATTE, J., Mededogen in het boeddhisme (2, 96)
SCHIETTECATTE, J. en SCHACHT, G., Mededogen in het chassidisme (3, 177)
SCHIETTECATTE, J., Mededogen in de islam (4, 255)

VENSTER OP DE WERELD
DUBOIS DE LAVIGERIE, P., Wat ik van mijn Chileense vrienden mocht leren - vertaling: Eric Manhaeghe (4, 288)
MANHAEGHE, E., Een minzame blik, een luisterend oor - Bisschop Jan Van Cauwelaert wordt honderd (1, 36)
MANHAEGHE, E., In dialoog treden: iedereen kan het, of toch bijna … (2, 104)

NADENKERTJES
DE LUCA, E., Waarde (1, 34)
GELAUDE, K., Kerstmis (4, 272)
GROSS, F., Schoonheid (2, 117)
GUILLEBAUD, J.C., Andermans waarheid (La Vie) (2, 112)
HESCHEL, J., Bruid sabbat (2, 151)
KABBAT-ZINN, J., Vrijwillige eenvoud (2, 116)
KELEN, J., Een hart vol lente (1, 74)
OOSTERHUIS, H., Bezield verband en messiaanse tegenkracht (1, 35)
PÉGUY, Ch., Het kleine meisje hoop (3, 194)

POËZIE
BARRET BROWNING, E., Boordevol hemel (1, 49)
BENSCHOP, N., Tóch wordt het lente (1, 64)
DE VRIES, S., Zolang wij ademhalen (2, 142)
GERHARDT, I., Kerstnacht (4, 281)
STUFKENS, H., Misverstand (3, 184)
VISSER, C., Grond (2, 103)

VOOR U GELEZEN
VEESTRAETEN, P., Scheppende overgave – Naar een levenskunst van dienstbaarheid en creativiteit (Ria Weyens & Diet van Borselen) (1, 42)
VEESTRAETEN, P., Hoe we de wereld kunnen genezen (Frédéric Lenoir) (2, 118)
VEESTRAETEN, P., Verlangen als antwoord – Mijn weg met de dominicaanse traditie (Holkje van der Veer, Ten Have, 2013) (3, 203)
VEESTRAETEN, P., Ik daag U uit, God ((Anita Galle, uitgeverij Halewijn, 2014 (4, 276)