ALGEMEEN
VANBERGEN E., zr., LOOBUYCK S., Met open armen de wereld omhelzen
   Over de Wereldjongerendagen in Brazilië (Golfslag 2013/3 - pagina 181)
VAN DE KAR I., Religieuzen en hun werk tegen vrouwenhandel (1, 27)
VAN DE KAR I., BRUINEN M., Verhalen over mensenhandel (2, 105)

 

BIJBELBEZINNING
ROSSEL W., omi, Geen afscheid (1, 58)
ROSSEL W., omi, Genezing van een blinde te Betsaïda (2, 136)
ROSSEL W., omi, Drie nieuwe kandidaat-volgelingen (3, 211)
ROSSEL W., omi, Gigantische visvangst (4, 291)

 

MINDFULNESS IN DE WERELDRELIGIES
SCHIETTECATTE J., o.c., Deel 1: Mindfulness in het boeddhisme en christelijk gebed (1, 19)
SCHIETTECATTE J., o.c., Deel 2: Mindfulness in de islamitische mystiek (2, 98)
SCHIETTECATTE J., o.c., Deel 3: Mindfulness in de joodse mystiek (3, 171)
SCHIETTECATTE J., o.c., Deel 4: Onderweg naar een christelijke mindfulness (4, 245)

 

KERKVADERS VAN TOEN, GIDSEN VOOR NU?
DE BRABANDERE Kr., o.praem., Tertullianus en Cyprianus: de Vroeglatijnse Vaders (2, 78)
VAN AEL J., Het ontluikende monnikendom: deel 1 (3, 154)
VAN AEL J., Deel 2: Anachoreten en cenobieten – Antonius de Grote en Pachomius (4, 230)
VAN BELLE D., Altijd in Gods handen – Kennismaking met Ireneüs van Lyon (1, 2)

 

KUNST IN DE KIJKER
SCHMIDT P., pr., Goede Vrijdag en Pasen in twee ongewone meesterwerken (1, 12)
SCHMIDT P., pr., Giuseppe Verdi (1813-1901): ‘Messa da Requiem’
   Bij de tweehonderdste verjaardag van de componist (deel 1) (2, 90)
SCHMIDT P., pr., Giuseppe Verdi (1813-1901): ‘Messa da Requiem’
   Bij de tweehonderdste verjaardag van de componist (deel 2) (3, 162)
VAN SCHOORS A., zr., Beelden van Toni Zenz (4, 240)

 

LEVENSLESSEN UIT DE BIJBEL
BURGGRAEVE R., s.d.b., CAERTS G., VEESTRAETEN P., Abrahams tussenkomst
   voor Sodom en Gomorra - Over onze lotsverbondenheid in goed en kwaad (1, 34)
BURGGRAEVE R., s.d.b., CAERTS G., VEESTRAETEN P., Je gave kan je ongeluk worden
   Over de slavenziel en geloof als Bevrijding (2, 118)
BURGGRAEVE R., s.d.b., CAERTS G., VEESTRAETEN P., Ik ben er toch!
   Over de openbaring van Gods naam aan Mozes (3, 188)
BURGGRAEVE R., s.d.b., CAERTS G., VEESTRAETEN P., God is niet in de hoge hemel
   Hoe Jezus ons godsbeeld binnenstebuiten keert (4, 268)

 

MADELEINE’tjes
DELBRÊL M., Liefde zonder maat (1, 11)
DELBRÊL M., Stilte (2, 88)
DELBRÊL M., Mystiek van de arbeid (3, 160)
DELBRÊL M., De nieuwe dag (4, 264)

 

NADENKERTJES
BERNHEIM G., Een hand op de schouder (3, 187)
GUILLEBAUD J.-C., De troostbrigade (3, 186)
RAHNER K., Ruimte voor Gods geest (2, 116)
SLEDSENS R., Puinhoop (2, 111)
SÖLLE D., Bidden en rechtvaardigheid betrachten (1, 32)
STANDAERT B., De profetische dimensie van het bestaan (1, 33)
VAN DE VOORDE M., Geloof en marsritme van de tijd (2, 117)
VAN DOOREN P., Eindeloos veel namen (4, 267)
VERHULST M., De vreemdelingen herbergen (4, 266)

 

POËZIE
BRUYNINCKX W., Als je de deuren van je hart ( 3, 227)
HILLESUM E., De witte jasmijn (2, 134)
HOORNIK E., Hebben en zijn (2, 151)
TAGORE R., Ledige dagen (3, 210)
VAN WILDERODE A., Er is veel van wat ik niet wist (1, 56)
VAN WILDERODE A., Zalig kerstfeest … heilvol nieuw jaar (4, 302)
VERHULST M., Verrijzenis (1, 75)
VISSER C., Raak ons aan (4, 253)

 

RELIGIEUS LEVEN
BRAEKERS M., o.p., Radicaliteit van het religieuze leven in een kwetsbare Kerk - Deel 1 (3, 217)
BRAEKERS M., o.p., Radicaliteit van het religieuze leven in een kwetsbare Kerk - Deel 2 (4, 254)
HEYSE E., ‘Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn’ - Homilie over het Religieuze leven
   n.a.v. jubileumviering zusters annuntiaten Heverlee (2, 112)
LENIERE J., Als Franciscus de snaar van je hart raakt … Oprichting nationale Fraterniteit YouFra (1, 64)

 

VAN OVER DE GRENS
ANDRÉ Chr., Loslaten (Veestraeten P.: vertaling) (4, 298)
MERCIER J., KUBACK M.-L., CHRISTENSEN A., De kracht van de kwetsbaren
   Gesprek met Jean Vanier (Veestraeten P.: vertaling) (2, 129)

 

VOOR U GELEZEN
GLORIEUX J., Legal! Optimisme – realiteit – hoop (Vankrunkelsven L. –
   Wervel, 2012) (2, 142)
VEESTRAETEN P., De oude koning in zijn rijk (Geiger A., vertaling: Hansen W. –
   De Bezige Bij, 2012) (1, 47)
VEESTRAETEN P., Deadline 40 – Mijn leven met Danny (Van der Goten D. –
   Averbode, 2013) (4, 283)
VEESTRAETEN P., Doodgelukkig leven – Hoopvolle verhalen uit het ziekenhuis (De Cock J. –
   Lannoo, Tielt, 2012) (3, 203)