ARTIKELEN
CLAESSENS A., msc, Vlaamse religieuzen op Vaticanum II (Golfslag 2012/2 - pagina 144)
KERREMANS I., De mystieke weg van Edith Stein: leven aan de hand van God (3, 154)
KERREMANS I., Edith Stein en het kerstmysterie (4, 226)
LOONEN B., Duurzaamheid in een kloosterverzorgingshuis en … pudding (1, 27)
PYPE J., Christelijke meditatie: een praktische weg van illusie naar werkelijkheid (1, 66)
SCHONKEN E., zr., Clara van Assisi (1, 2)
SCHONKEN E., zr., In het hart van elke religie zit een vorm van contemplatie – Interview met Laurence Freeman, osb, directeur van ‘The World Community of Christian Meditation’ (3, 180)
TEMMERMAN C., ‘Kijk en zie’ bij Clara van Assisi (2, 78)
THORREZ L., Baboesjka’s – Gesprek met Stefaan Sercu (1, 14)
VEESTRAETEN P., Lentekind – Een zusje voor Saied en Samir (2, 106)

BIJBELBEZINNING
ROSSEL W., omi, Is de derde man de ware held? (1, 58)
ROSSEL W., omi, Opstaan en dienen (2, 127)
ROSSEL W., omi, ‘Hoor en zie’ – Twee mannen in gebed (3, 209)
ROSSEL W., omi, Twaalf vrouwen redden Mozes (4, 282)

KERKBEELD VAN DE VIER EVANGELISTEN
STANDAERT B., osb, Deel 1: De Kerk in Marcus (1, 16)
STANDAERT B., osb, Deel 2: Matteüs en zijn kerkvisie (2, 93)
STANDAERT B., osb, Deel 3: Lucas en zijn kerkbeeld (3, 167)
STANDAERT B., osb, Deel 4: De Kerk bij Johannes (4, 239)

KUNST IN DE KIJKER
ADRIAENS-PANNIER A., De dubbelzinnige beeldwaarde van religieuze en Bijbelse motieven in het oeuvre van Léon Spilliaert (1881-1946) (3, 160)
VEESTRAETEN P., De kleuren van de ziel – De onwaarschijnlijke kunst van Mele (2, 85)
DE BLEECKERE S., Hemels spotlicht op de Geboorte – ‘The Nativity Story’ (4, 233)
VAN SCHOORS A., zr., Religieuze kunst bij Gustave van de Woestyne (1, 8)

LEVENSLESSEN UIT DE BIJBEL
BURGGRAEVE R., CAERTS G., VEESTRAETEN P., Wat hebben ze ons ‘wijs’gemaakt? (1, 31)
BURGGRAEVE R., CAERTS G., VEESTRAETEN P., ‘Zeg liever dat je mijn zuster bent’ – Over de radicaliteit en de grenzen van onze verantwoordelijkheid (2, 112)
BURGGRAEVE R., CAERTS G., VEESTRAETEN P., Het verhaal van Jona op de vlucht voor zijn opdracht - Over het spanningsveld tussen rechtvaardigheid en barmhartigheid (3, 190)
BURGGRAEVE R., CAERTS G., VEESTRAETEN P., ‘Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen’ – Over belang en rijkdom van verschil (4, 258)

MADELEINE’tjes
DELBRÊL M., Lijdensverhaal van het geduld (1, 25)
DELBRÊL M., Liefde en humor (2, 104)
DELBRÊL M., Beetje bij beetje doodgaan (3, 176)
DELBRÊL M., Nul en oneindig (4, 254)

NADENKERTJES
BONHOEFFER D., Die dag zal komen (4, 257)
CAERTS G., Een wereld van verschil (3, 188)
CAERTS G., Van alle tijden (4, 271)
HENOCQ CL., Genieten (3, 189)
LENOIR FR., De uitdagingen van het innerlijke leven (4, 256)
LEVINAS E., De kleine goedheid (2, 121)
SÖLLE D., Gerechtigheid (1, 64)
WILSON L., De stem van ons geweten (over abbé Pierre) (1, 65)

POËZIE
VERMANDERE W., Die laatste dag (3, 179)
VAN GENT A., Opgestaan (1, 13)
VERMASSEN J.-P., Zalig nieuwjaar (4, 295)
ROLAND HOLST A., Zwerversliefde (2, 92)
GERHARDT I., Genesis (4, 253)

RELIGIEUS LEVEN
DE SUTTER E., o.praem, Dag van het godgewijde leven (1, 73)
GROMMEN R., Nu wij ouder worden … Een veelzijdige uitdaging (deel 1) (2, 133)
GROMMEN R., Nu wij ouder worden … Een veelzijdige uitdaging (deel 2) (3, 215)
GROMMEN R., Nu wij ouder worden … Een veelzijdige uitdaging (deel 3) (4, 245)
UCESM (15de algemeen vergadering in Lourdes), De stem van de toekomst - Boodschap van religieuzen in Europa (2, 142)
URV, Mededelingen (4, 294)
VAN SCHOORS A., zr., Een breder perspectief op het religieuze leven in Vlaanderen - Interview met abt Erik De Sutter, abt norbertijnenabdij Grimbergen (4, 288)

VAN OVER DE GRENS
FLORENCE CHR. (interview), CAERTS G. (vertaling), Naar de goddelijke kern – Gesprek met Annick de Souzenelle (1, 53)
BATAILLE J. (interview), VEESTRAETEN P. (vertaling), De ‘hemelwijzer’ van de luchthaven – Gesprek met Philippe Vanneste, Aalmoezenier van Charles-de-Gaulle in Parijs (1, 50)

VOOR U GELEZEN
GLORIEUX J., Ontvangen. De religieuze bronnen van onze gastvrijheid - Van Dijk R., Coppens-Baeten A., Vaanhold R. – Valkhof Pers) (2, 122)
VEESTRAETEN P., De tuinman van Tibhirine – Het uitzonderlijke - Getuigenis van de hoeder van het klooster (Lassausse J.-M. – Bayard) (1, 41)
VEESTRAETEN P., Hemelse oorden – 10 spirituele pleisterplaatsen - (Ferdinand Borger – Meinema, Zoetermeer) (3, 201)
VEESTRAETEN P., Vroeger is een ander land – Acht aangespoelde jonge levens - (Catherine Vuylsteke – De Bezige Bij, Antwerpen) (4, 273)