‚ÄčARTIKELEN
BLIJLEVENS K., kap, Beatrijs van Nazareth: Zeven manieren van minne
    Beatrijs, een beklijvend getuigenis (1, 3)
BLIJLEVENS K., kap, Beatrijs van Nazareth: Zeven manieren van minne
    Een persoonlijk liefdesverhaal (2, 79)
BLIJLEVENS K., kap, Beatrijs van Nazareth: Zeven manieren van minne
    Overvloedige vreugde en intense minnepijn (3, 155)
BLIJLEVENS K., kap, Beatrijs van Nazareth: Zeven manieren van minne
    Gegroeid in de minne (4, 231)
BURGGRAEVE R., CAERTS G., VEESTRAETEN P., Het boek Job
    Vragen bij de zin van het lijden (deel 1) (2, 103)
BURGGRAEVE R., CAERTS G., VEESTRAETEN P., Het boek Job
    Vragen bij de zin van het lijden (deel 2) (3, 180)
BURGGRAEVE R., CAERTS G., VEESTRAETEN P., Het boek Job
    Vragen bij de zin van het lijden (deel 3) (4, 255)
CEULE K., Broederlijk Delen 50 jaar, nog even actueel (Golfslag 2011/1, pagina 14)
CLAESSENS A., msc, Divali, het hindoefeest van het licht (3, 186)
CLAESSENS A., msc, LESPOIX M., sdb, Religieuzen en de zorg voor de schepping (4, 289)
DE BRABANDER K., o.praem, (W)onderweg
    Roepingenpastoraal voor het godgewijde leven voor jongeren (2, 112)
DE SUTTER E., o.praem, Rondzendbrief Unie Religieuzen Vlaanderen (1, 26)
DEVOGELAERE C., Toekomst in dialoog – 40 jaar IPB (1, 36)
FELIX J., Scheppingsbezorgd leven – Voedingsbodem voor ecospiritualiteit (3, 172)
HOET H., pr., Hebben de joden de dialoog met de christenen nodig? (4, 266)
LOONEN B., Lekenpastor bij zusters … Goed zorgen! (1, 58)
PEX H., IDGP in beeld – Focus op relatie, huwelijk en gezin (4, 247)
SERGEANT S., zr., Onbekend maakt onbemind
    Getuigenis over de moeizame weg naar multicultureel samenleven (2, 141)
VANDEPERRE G., In het zog van de wereldkampioenen
    Wereldjongeren-dagen Madrid 2011 (2, 134)
VAN DE VOORDE M., Wij zijn Europeanen geworden, maar geen Europeeërs (3, 194)
VAN DE VOORDE M., Europa moet terugkeren naar zijn sociaal project (4, 274)
VAN LOTRINGEN J., Stilte en de onzichtbare kant van de werkelijkheid (2, 118)
VEESTRAETEN P., Demonen in de ogen kijken (3, 219)
WALRAET P., Een nieuw begin maken vanuit een oord van licht
    Spiritualiteit van de kruisheren (2, 96)

LEKEN DELEN IN DE SPIRITUALITEIT VAN RELIGIEUZEN
CAERTS G., VEESTRAETEN P., Vorm geven aan een verlangen
    Gesprek met Wil Derkse over het succes van de oblatenbeweging in Doetinchem (1, 44)

KUNST IN DE KIJKER
SCHMIDT P., pr., Franz Liszt (1811-1886) – Deel 1: Een icoon van de romantiek (2, 88)
SCHMIDT P., pr., Franz Liszt (1811-1886) – Deel 2: Liszt en de religieuze muziek,
    een mislukt huwelijk? (3, 163)
VANDERGHOTE P., sj, Boom in april (gedicht: Blanka Gyselen) (1, 11)
VEESTRAETEN P., Als schoonheid verder reikt dan het oog
    De blik van Martin Oluwadiran, schilder-beeldhouwer (4, 239)

BIJBELBEZINNING
ROSSEL W., omi, Parabel van het verdwaalde schaap (1, 51)
ROSSEL W., omi, Roeping van de rijke (2, 129)
ROSSEL W., omi, De moed om zich van lasten te ontdoen (3, 205)
ROSSEL W., omi, Een rantsoen koren op tijd (4, 284)

VAN OVER DE GRENS
RÉVILLION B. (interview),CAERTS G.(vertaling en bewerking)
    Anne Soupa: “De kerk zou meer naar vrouwen moeten luisteren” (1, 29)
RÉVILLION B. (interview),CAERTS G.(vertaling en bewerking)
    “Leken zijn er niet om gaten op te vullen” – Gesprek met aartsbisschop Albert Rouet
    van Poitiers over het functioneren van lokale christelijke gemeenschappen (3, 212)

DOBBEREN EN DUIKEN
GLORIEUX J., Gebaren (1, 41)
GLORIEUX J., Naar God wuiven (2, 126)
GLORIEUX J., Coach (3, 203)
GLORIEUX J., Braaf zijn (4, 281)

MADELEINE’tjes
DELBRÊL M., Woestijnen (1, 64)
DELBRÊL M., Lichtheid (2, 139)
DELBRÊL M., Overal (3, 210)
DELBRÊL M., Spiritualiteit van de fiets (4, 295)

IN GESPREK MET
VAN SCHOORS A., zr., Vroeger was ik leraar, … nu ben ik weer leerling
    Gesprek met Tjeu Peters (1, 66)
VAN SCHOORS A., zr., De squadra belga, een Belgische ploeg op het concilie
    Gesprek met kanunnik Leo Declerck (4, 297)

POËZIE
BORKERHOF-VAN DER WAA G. , Pinkstergedachte (2, 124)
GELAUDE K., Pasen (1, 35)
TIMMERMANS F., De herfst blaast op den horen (3, 202)
ZIJLSTRA J., Jozef (4, 265)

BOEKBESPREKINGEN
BURGGRAEVE R., VAN HAELST I., Gedreven tussen goed en kwaad (Van Schoors A., zr.) (2, 152)
COLLIER D., Afscheid van de keizer (Stockman R., br.) (3, 227)
ROOZE E., Schepping is bevrijding – Verrassende ecologie in de Bijbel (Arfeuille H., zr.) (4, 304)
ZEGVELD A. , Worden wat God is (Verhaert B., zr.) (1, 74)