(ARTIKELEN
BLIJLEVENS K., kap, Op bezoek bij Ruusbroec
    ‘Als God je geliefde mag zijn’ (1, 3)
BLIJLEVENS K., kap, Op bezoek bij Ruusbroec
     ‘Als God je geliefde mag zijn’ (2, 79)
BLIJLEVENS K., kap, Op bezoek bij Ruusbroec
     ‘Als God je geliefde mag zijn’ (3, 155)
BLIJLEVENS K., kap, Op bezoek bij Ruusbroec
     ‘Als God je geliefde mag zijn’ (4, 231)
CAERTS G., Volharden in de hoop
    Vrijwilligers op missie in Congo (deel 1) (Golfslag 2010/2, pagina 116)
CAERTS G., Volharden in de hoop – Vrijwilligers op missie in Congo (deel 2) (3, 197)
CLAESSENS A., msc, Het jaar van de priester zit erop. Wat nu? (3, 162)
EULAERS D., Kerk in Nood (4, 280)
HAERS J., sj, Religieuze geloften in de branding – deel 1 (1, 20)
HAERS J., sj, Religieuze geloften in de branding – deel 2 (2, 94)
HAERS J., sj, Religieuze geloften in de branding – deel 3 (3, 174)
HAERS J., sj, Religieuze geloften in de branding – deel 4 (4, 258)
HOET H., pr., Het jodendom – deel 3: Een feestend volk (1, 40)
LESPOIX M., sdb, Jubileren en vooruitkijken
    150 jaar Salesianen: visie op de toekomst (4, 248)
LOONEN B., De kloosterleiding in andere handen
    Ervaringen van leken-oversten in een Nederlands klooster (2, 133)
LOONEN B., Maatschappelijke stagiairs in vrijwilligerswerk en … actieve religieuzen (1, 55)
TERCIC H., pr., John Henry Newman, een leven van bekeringen
   deel 1: De anglicaanse periode (1810-1845) (1, 27)
TERCIC H., pr., John Henry Newman, een leven van bekeringen
    deel 2: De katholieke periode (1845 – 1863) (2, 102)
TERCIC H., pr., John Henry Newman, een leven van bekeringen
    deel 3: De katholieke periode van 1864-1890 (3, 183)
TERCIC H., pr., John Henry Newman, een leven van bekeringen
    deel 4: Hoe omgaan met een menselijke en soms al te menselijke kerk? (4, 266)
 
KUNST IN DE KIJKER
CAERTS G., “We hebben beelden nodig om terug bij de inhoud te komen”

BIJBELBEZINNING
ROSSEL W., omi, Bouwvakker Jozef (1, 48)
ROSSEL W., omi, Een nieuwe familie (2, 125)
ROSSEL W., omi, Korte metten of laatste kans (3, 208)
ROSSEL W., omi, De zorg van de herbergier (4, 286)

DOBBEREN EN DUIKEN
GLORIEUX J., Amerikaanse overvloed, Russische vrijheid (3, 195)
GLORIEUX J., Een en al (2, 113)
GLORIEUX J., Eieren – na Pasen! (1, 38)
GLORIEUX J., Succes! (4, 275)

MYSTIEK OP MAAT
Naar MARTI L., Meester Eckhart en de vier stappen (3, 213)
Naar MARTI L., Met Franciscus en Dominicus in de intercity (4, 292)
Naar MARTI L., Mystiek in het stationscafé (1, 53)
Naar SERPHOS J., Het zout der aarde (2, 131)

IN GESPREK MET
MOERENHOUT L., zr., Het apostolaat van de stille aanwezigheid
Gesprek met scheutist Nand Verhoeven over zijn leven tussen Marokkaanse moslims (2, 138)
MOERENHOUT L., zr., Het sacrament van de vriendschap
Gesprek met de kleine zusters van Nazaret in Brussel (3, 216)
VAN SCHOORS A., zr., Aangespoeld tussen resten van miserie en verdriet
Gesprek met de zusters van de Mensa-gemeenschap in Brugge (1, 64)
VAN SCHOORS A., zr., De rode draad van Geneviève (4, 294)
‚Äč
POËZIE
CREMER D., Gebed van de ezel (4, 256)
DE JONGHE L., zr., Op golven gedragen (3, 194)
NEWMAN J., Leid, vriendelijk Licht (vertaling Hermine Verstrepen, zr.) (1, 33)
VAN DUINKERKEN A., Nu zal het wel gauw gaan sneeuwen (4, 278)
ZIJLSTRA J., Jezus (2, 112)

BOEKBESPREKINGEN
DUJARDIN I, De droom van Tibhirine – Monniken en moslims
    De erfenis van de zeven vermoorde trappisten (Van Bragt A., zr.) (1, 73)
KÖRNER R., Nu voor altijd
    Waarom ik in het eeuwige leven geloof (Van Schoors A., zr.) (1, 76)
MÜLLER W., Verzwegen wonden
    Seksueel misbruik in de kerk erkennen en verhinderen (Craeynest L., zr.) (4, 301)
STOCKMAN R., Vincentius achterna
    Onze voorkeursoptie voor de armen (Pauwels W., zr.) (2, 151)
VANDEKERCKHOVE B., De smaak van de stilte
Hoe ik bij mezelf ben gaan wonen (Van Schoors A., zr.) (3, 227)

MEDEDELINGEN)
URV (4, 304)