ARTIKELEN
BLIJLEVENS K., kap, Op bezoek bij Ruusbroec
   deel 1: 'Goede grond voor Gods inwerking' (Golfslag 2009/1, pagina 3)
BLIJLEVENS K., kap, Op bezoek bij Ruusbroec
deel 2: 'Vier manieren van minnen' (2, 79)
BLIJLEVENS K., kap. Op bezoek bij Ruusbroec
deel 3: 'Een viervoudig levenslied voor God' (3, 155)
BLIJLEVENS K., kap, Op bezoek bij Ruusbroec
   deel 4: 'Leven in een besloten hof' (4, 231)
CHAMPAGNE D., cfa, De congregatie van de broeders Alexianen in België (3, 189)
CLAESSENSA.,msc, Het boeddhisme: een kennismaking (deel 2) (1, 52)
GROMMEN R., Gemeenschap vormen: ideaal en levenskunst (3, 215)
GROMMEN R., Gemeenschap vormen: ideaal en levenskunst (deel 2) (4, 295)
HOET H. pr., Het jodendom - deel 1: een stam met veel vertakkingen (2, 121)
HOET H. pr., Het jodendom - deel 2: Levenslang leren (3, 205)
OBBELS R., picpus, Pater Damiaan, de religieus (3, 201)
RAYMAEKERS R., zr., God, Noach en de ark (2, 119)
ROSSEL W., omi, Van Gamaliël tot Ananias (2, 132)
ROSSEL W., omi, Een hamer die de rotsen splijt (3, 195)
ROSSEL W., omr, Integer, geen zweem van bedrog (4, 276)
RYMEN L., De kat en de evangelisatie (3, 187)
TERCIC H., pr., Filippus Neri, tweede apostel van Rome en heilige van de humor (deel 2) (1, 43)
VANDEKERCKHOVE K., zr., Taizé in Brussel: een impressie (1, 61)
VAN DEUREN J., Ruim 100 jaar zusters van Berlaar in Brazilië (3, 180)
VAN HECKE M., br., Van Christus zijn, onze roeping (deel 1) (1, 26)
VAN HECKE M., br., Van Christus zijn, onze roeping (deel 2) (2, 96)
VAN HECKE M., br., Van Christus zijn, onze roeping (deel 3) (3, 170)
VAN HECKE M., br., Van Christus zijn, onze roeping (deel 4) (4, 249)
VAN LOTRINGEN J., Het tere licht van de troost (4, 258)
VAN ROMPUY H., Geloof en samenleving (2, 140)
VEESTRAETEN R., Telema: sta op - Neem je bed op en ga (4, 270)
VERBOVEN L., Hildegard von Bingen (2, 106)

LEKEN DELEN IN DE SPIRITUALITEIT VAN RELIGIEUZEN
CLEUREN R., ' Hart van God zijn in de wereld' - Over de lekenbeweging
   binnen de congregatie van de missionarissen van het Heilig Hart (1, 33)

KIJKEN EN LUISTEREN NAAR KUNST
LAMBREGS S., pr., 'Door zijn wonden zijn wij genezen'
   Bezinning bij het meditatiedoek van pater Meinrad Dufner (1, 10)
SCHMIDT R., pr., Georg Friedrich Haendel (1685 -1759) (3, 163)
SCHMIDT R., pr., Georg Friedrich Haendel - deel 2: 'De Bijbelse oratoria' (4, 240)

DOBBEREN EN DUIKEN
GLORIEUX J., Kopermuntjes (1, 40)
GLORIEUXJ., Een geur van... (2, 104)
GLORIEUX J., Lauw of moedig? (3, 177)
GLORIEUX J., Café 'In de kerk' of omgekeerd? (4, 268)

MYSTIEK OP MAAT
Naar LORENZ M., Een liefdesverklaring aan het gewone leven (2, 130)
Naar LORENZ M., Het mysterie in het centraal station (3, 213)
Naar LORENZ M., Mystiek in de rij aan de kassa (4, 282)
Naar LORENZ M., Poortwachters van het hart (1, 59)

IN GESPREK MET...
CAERTS G., Het verloren paradijs - gesprek met kunstenaar Staf Timmers (2, 86)
VAN SCHOORS A., zr., "Wij vliegen uit als kleine mussen..."
   Gesprek over de Tiberiade in Lavaux-Sainte-Anne (1, 65)
VAN SCHOORS A., zr., 'De Kromme Boom'
   Gesprek met Marnix Boes over een uniek project in Vlaanderen (4, 284)

POËZIE
BENSCHOP N., Opstanding (1, 24)
CROISET M., Naam (4, 256)
DESOETE C., Kerst (4, 266)
GEZELLE G., In de blanke lonken (3, 176)
PAUWELS W., zr., De man die de wolken meet (2, 102)
VAN WILDERODE A., Aan Paulus (2, 138)

BOEKBESPREKINGEN
DEMYTTENAERE B., De stoel van Petrus (Craeynest L., zr.) (4, 302)
DANNEELS G. EN DRIESSEN l., Richt ons weer op (Stockman R., br.) (3, 228)
KUIJKEN S. en THIERS M., Op de Jakobsweg Pelgrimeren op oneindig (Stockman R., br.) (3, 227)
SCHMIDT R, Ongehoord. Christen zijn volgens de Bergrede (Verhaert B., zr.) (2, 150)
VAN BREEMEN R, Vertrouwd met het geheim (Arfeuille H., zr.) (1, 75)

MEDEDELINGEN
URV (1, 76)
URV (4, 304)