‚ÄčBLIJLEVENS K., kap, Op bezoek bij Ruusbroec - 'Leven met en in Gods licht' (Golfslag 2008/1, pagina 3-10)
BLIJLEVENS K., kap, Op bezoek bij Ruusbroec - 'Een woord dat beklijft' (2, 79-85)
BLIJLEVENS K., kap, Op bezoek bij Ruusbroec - 'Gij zijt van Mij' (3, 155-160)
BLIJLEVENS K., kap, Op bezoek bij Ruusbroec - 'De grote ontmoeting nabij' (4, 231-237)
CAERTS G., 50 jaar later, diep in de Congolese brousse (3, 179-190)
CLAESSENS A., msc. Echo van een bezoek aan India (2, 106-112)
CLAESSENS A., msc, Het boeddhisme: een kennismaking (deel1) (4, 283-290)
CRAEYNEST L., zr., Religieuzen en leken in Europa (3, 161-168)
DETAVERNIER A., zr., Haïti, een confrontatie (1, 21-28)
GOOSSENS C., Religie en de macht van de media (1, 52-61)
KERCKHOF M., zr., Christelijk geloof en ethiek in de hedendaagse gezondheidszorg. Hebben zij nog met elkaar te maken? (3, 200-204)
KOENOT J.,s.j., De 35ste Algemene Congregatie van de Jezuïeten (2, 99-105)
RAES R., Een katholieke school, een kans op kwaliteitsvol onderwijs (3, 191-197)
RAYMAEKERS R., zr., Lourdes, een boodschap, (4, 268-269)
STOCKMAN R., br., Stem van de stemlozen (3, 205-210)
TERCIC H., pr., Filippus Neri, tweede apostel van Rome en heilige van de humor (deel 1) (4, 270-279)
VAN AEL J., iconograaf, Een spirituele lezing van het oude doopritueel (1, 29-39)
VAN LOTRINGEN J., De paradox van de illegale mens (4, 238-247)
VAN SEGBROECK F, msc, Gods dienaar, geslagen en geslaagd (1, 43-50)
VAN SEGBROECK F, msc, Ik leef niet meer: in mij leeft Christus (2, 116-123)
VAN SCHIEK., svd, De Belgische antenne van het netwerk ' Geloof en gerechtigheid Afrika - Europa' (2, 145-150)
VEESTRAETEN R, De galop van Aubin Nzakama (3, 214-222)
VERSTRICHT L, Het lezen van de tekenen van de tijd (2, 125-131)

LEKEN DELEN IN DE SPIRITUALITEIT VAN RELIGIEUZEN
BOONE D., VAN DEN BOSSCHE S., De 'Oude Abdij' op nieuwe wegen (4, 251-261)
DRIESSEN I., Leven in verbondenheid... met de Karmel (3, 169-176)

KIJKEN NAAR KUNST
DELRUE M., pr., Een Paasprent van Karl Schmidt-Rottluff (1, 11-17)
DELRUE M., pr., De kus van Constantin Brancusi (2, 93-98)
DELRUE M., pr., Kleuren zijn daden van het licht dat breekt  (4, 262-267)

DOBBEREN EN DUIKEN
GLORIEUX J., Goedgeefs - of nee, vrij-gevig (1, 18-20)
GLORIEUX J., Verslagen: attesten of testimonia? (2, 113-115)
GLORIEUX J., Idolen - en stille heldinnen (m/v) (3, 211-213)
GLORIEUX J., BBBTW en propere dingen (4, 248-250)

MYSTIEK OP MAAT
Naar LORENZ M., Wie ik werkelijk ben (1, 62-64)
Naar SERPHOS J., Een besneden hart (2, 143-144)
Naar SERPHOS J., Het zout der aarde (3, 177-178)
Naar SERPHOS J., Heimwee (4, 281-282)
 
IN GESPREK MET...
CAERTS G., "Misschien is een plek als deze van belang voor de wereld." Interview zuster Rebekka, trappistin van de priorij van Klaarland (1,  65-72)
MOERENHOUT L., zr., Met God de wereld rond Wereldjongerendagen in Sydney. Gesprek met zr. Noëlla Jordens (2, 86-92)
VAN SCHOORS A., zr., "Dialoog is een kunst die wij niet geleerd hebben." Interview Jo Hanssens, voorzitter Pax Christi Vlaanderen (2, 132-142)
VAN SCHOORS A., zr., "Ik zou er geen seconde van willen missen." Gesprek met Don Korrado, priester in Albanië (4, 291-302)

POËZIE
DE JONGHE L, zr., Piëta-gesprek (1, 41)
RILKE R.M., Herfst (3, 199)
TIMMERMANS F, Maria zingt in gouden avondstond (4, 280)
VAN HOUDT C., zr., Golfbreker (2, 124)

IN MEMORIAM
Frans Van Segbroeck, msc (3, 223)

BOEKBESPREKINGEN
ABBE PIERRE en FREDERIC LENOIR, Mijn God...waarom? - Korte meditaties over het christelijk geloof en de zin van het leven (Scheire A., zr.,) (3, 227-228)
BLIJLEVENS K., God, een liefdesverhaal. De minnemystiek van Ruusbroec (Verhaert B., zr.) (1, 73-76)
ROTSAERT M., Leven in overvloed. Bidden met het Johannesevangelie (Pauwels W., zr.) (2, 151)
STANDAERT B., Spiritualiteit als levenskunst. Alfabet van een monnik (Van Schoors A., zr.) (2, 152)
TROMP N., Psalmodos. Ik bid en schreeuw tot God. Psalmen, gedichten, gebeden en beelden. (De Pauw M., msc) (3, 224-225)
VAN LEEUWEN C-, Liefde in je naam ( Glorieux J.) (3, 226-227)
VAN MELLAERT L., Je mag weer mens zijn (Arfeuille H., zr.) (4, 303)

MEDEDELINGEN
URV (4, 304)