ALGEMEEN
BLIJLEVENS K., kap. Als een zee van eb en vloed (Golfslag 2007/2, pagina 71-78)
CLAESSENS A., msc. De islam aan onze achterdeur. Kennen we onze buur? (2, 88-97)
CLAESSENS A., msc. Het religieuze leven van de soefigelovigen (3, 158-166)
DE JONGHE L„ zr. Golfslag (1, 3-6)
DE KESEL J. Mgr. Het uur van de waarheid? - Homilie tijdens de ontmoetingsdagen voor religieuzen in Torhout (2, 85-87)
DEMEY R. zr. Wie heeft talent? Inleefreis naar Senegal (2, 117-123)
DUMEZ C., Deze tijd is de goede tijd (4, 265-276)
EGGERMONT J., zr. Internationale ontmoeting van algemeen oversten (3, 170-172)
GALLANT M., ocso. De weg van de dienstbaarheid – Homilie ter gelegenheid van de jaarlijkse wereldmissiedag (3, 139-142)
LEENHOUWERS P., kap. Adem van God, vernieuw in ons de kern van ons bestaan (4, 234-244)
METTEPENNINGEN J., Samenleven als oudere religieuzen, een toonbeeld van kerk-zijn (1, 60-64)
NOYÉ J.C., Van hart tot hart (3, 167-169)
RUBBENS A., Bruggen voor de evangelisatie (4, 226-232)
SANTORO A., pr. Laatste brief van een in Turkije vermoorde priester (1, 32-40)
STANDAERT B. osb. DIM-MID, een presentatie (3, 176-187)
VAN LOTRINGEN J., De golfslag van het leven (1, 7-15)
VAN LOTRINGEN J., Engelen ter sprake (4, 207-217)

KOM EN ZIE
COSIJNS H., pr. Kom en zie - Tussen Betlehem en Brussel (4, 220-223)
CRAEYNEST L., zr. Kom en zie - Enzo Bianchi ontmoet de religieuzen te Brussel (1, 23-31)
CRAEYNEST L., zr. Kom en zie - Marguerite Barankitse (3, 188-194)
ROTSAERT M., sj. Kom en zie - Een terugblik, een blijvende oproep (2, 100-112)

KIJKEN NAAR KUNST
DELRUE M., pr. Een ongewoon beeld voor Pasen (1, 16-22)
DELRUE M., pr. Anselm Kiefers kunst - Gevleugeld en door vuur gelouterd (2, 79-84)
DELRUE M., pr. De witte passie door Mare Chagall (3, 150-155)
DELRUE M., pr. Felix De Boeck Mystiek in sterke vormentaal (4, 245-251)

DOBBEREN EN DUIKEN
GLORIEUX J., Zoekt u ook? (1, 44-46)
GLORIEUX J., Uit het hoofd of in het hart? (2, 114-116)
GLORIEUX J., Terugtrekking? (3, 156-157) GLORIEUX J., Zuinig (4, 262-264)

MYSTIEK OP MAAT
GAUTHIER J., Mijn hond en het inwendig gebed (vert. Raymaekers R. zr.) (4, 224-225)
Naar LORENZ M., De afwas doen (1, 58-59) Naar LORENZ M., De deur, mijn leraar (2, 98-99)
Naar LORENZ M., De wegloze weg of over water wandelen (3, 173-175)

IN GESPREK MET...
CAERTS G., Mijn huis mag vol zijn (2, 124-132)
CAERTS G., Een dokter voor zijn volk: Robert Mampasi (3, 143-149)
CAERTS G., De mystieke nachten van Eric-Emmanuel Schmitt (4, 252-261)
VAN SCHOORS A.M., zr. Bert Claerhout, een man met een visie... (1, 47-57)

POËZIE
DOHMEN M., Met liefde gedragen (4, 219)
TELLEGEN T., Een klaproos (2, 113)
VAN HOUDT C., zr. Paasmorgen (1, 41-42)
VAN WILDERODE A., Gebed (3, 195)

IN MEMORIAM
Piet Leenhouwers, kap. (4, 233)
Tarsicius - Jan van Bavel, osa. (3, 196-199)

BOEKBESPREKINGEN
DE COCK J., Hotel Prison (Raymaekers R. zr.) (4, 277-278)
DE KEYSER M., Zo mooi van binnen (Schiettecatte J.) (2, 135-136)
DEMASURE K., Als de draad gebroken is (Damen F., CP) (1, 67-68)
DUCHATELEZ K., Portretten van kerkvaders en kerkmoeders (Craeynest L., zr.) (3, 204)
JAMISON CH., Levenslessen van een abt (Verstrepen H., zr.) (4, 278-279)
KÖRNER R., Het Onze Vader (Verstrepen H., zr.) (1, 65)
LAMBERIGTS S., De kracht van verhalen (Verstrepen H. zr.) (2, 134)
METTEPENNINGEN J., Kerk midden on(e)liners (Verhaert B., zr.) (1, 66-67)
MICHAELA M. ÖZELSEL, Bedevaart naar Mekka (Verhaert B., zr.) (3, 201-202)
NOUWEN H., Gebeden uit de stilte (Stockman R., br.) (2, 133)
STANDAERT B„ Leven met de psalmen (Stockman R., br.) (3, 203)

MEDEDELINGEN ‚Äč
URV (4, 280)