De Raad van Bestuur bestaat uit ten minste drie personen, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van vier jaar. (Statuten Art. 12 §1 & 4)

De bestuurders duiden onder elkaar een voorzitter, een ondervoorzitter, en een schatbewaarder aan. Is de voorzitter een vertegenwoordiger van de vrouwelijke religieuzen, dan moet de ondervoorzitter, een vertegenwoordiger van de mannelijke religieuzen zijn en omgekeerd. (Statuten Art. 12 § 5)

Samenstelling van de Raad van Bestuur 2018-2022:
 • Abt Frederic Testaert, prelaat van de Norbertijnen, Postel (voorzitter)
 • Zr. Monique Schoeters, algemeen overste Zusters H. Hart van Maria, Schilde (ondervoorzitter)
 • Zr. Rita Van Brugghe, algemeen overste Hospitaalzusters van Sint-Jan, Brugge (penningmeester)
 • Zr. Catherine Bourdeaux, Zusters van Maria van Nederbrakel, Gent
 • Zr. Trees Cooman, Zusters Clarissen, Oostende
 • Pater Daniël De Rycke, regionaal overste Minderbroeders Franciskanen, Leuven
 • Zr. Gaby Hendrix, provinciaal overste, Dochters van het Kruis, Genk
 • Zr. Irma Nys, Zusters der Christelijke Scholen, Kessel-Lo

De Raad van Bestuur vergadert maandelijks.

De Algemene Vergadering komt jaarlijks bij elkaar.

Coördinatievergaderingen
een afvaardiging van de Raad van Bestuur komt op regelmatige basis samen met:
 • een afvaardiging van de Belgische Bisschoppen: Commissio Mixta
 • de vicarissen en gedelegeerden voor de religieuzen van de Vlaamse bisdommen: Coördinatiebureau
 • een afvaardiging uit de koepel van de religieuzen in het Franstalig landsgedeelte: Coördinatie URV-COREB