De opdracht van de URV situeert zich op verschillende terreinen
 
 • de groei naar authentiek religieus leven stimuleren en bevorderen
 • de waarde en het belang van het religieus leven en de religieuze roeping in kerk en maatschappij blijvend onder de aandacht brengen
 • visievorming bij de besturen en de leden van orden en congregaties (vormingsdagen, tijdschrift 'Golfslag'...)
 • belangenbehartiging van de verschillende orden en congregaties (hulpverlening, ondersteuning, doorverwijzing...)
 • vertegenwoordiging in organisaties en overlegorganen in kerk en maatschappij waar religieuzen een eigen specifieke inbreng hebben.
 
  De URV is onderverdeeld in deelgroepen

voor de mannelijke religieuzen:
 • de Vlaamse Abten en Prelaten - VLAP
 • de Hogere Oversten van Leuven en Limburg - HOLL
 • de Hogere Oversten van de rest van Vlaanderen - HOREV
 • de Raad van Broedercongregaties - RBC

voor de vrouwelijke religieuzen:
 • de Unie van Vrouwelijke Contemplatieven - UVC
 • de Diocesane Raad van Vrouwelijke Religieuzen, aartsbisdom Mechelen-Brussel
 • de Diocesane Raad van Vrouwelijke Religieuzen, bisdom Hasselt
 • de Diocesane Raad van Vrouwelijke Religieuzen, bisdom Antwerpen
 • de Diocesane Raad van Vrouwelijke Religieuzen, bisdom Gent
 • de Diocesane Raad van Vrouwelijke Religieuzen, bisdom Brugge

De verschillende deelgroepen hebben naast een gezamenlijke werking binnen de URV ook hun eigen sectoriële of regionale werking voor overleg en vorming.
 
 
In een interview in Golfslag nummer 4 van jaargang 2012 gaat abt Erik De Sutter, URV-voorzitter 2010-2014,
dieper in op de doelstellingen en de werking van de URV.

Lees het artikel (pdf-formaat)