• Ontdek de PARCUM website

  Sinds januari 2020 gaan het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) en PARCUM, museum voor religie, kunst en cultuur verder onder één naam: PARCUM, museum en expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur. Als expertisecentrum én museum doen we er alles aan om religieus erfgoed een zinvolle toekomst te geven. Want bij PARCUM vinden we dat religieus erfgoed een inspiratiebron en uitnodiging voor dialoog kan zijn voor iedereen.
   
   

 • UCESM - Union des Conférences Européennes de Supérieurs/es Majeurs/es

  De Europese Unie van Conferenties van Hogere Oversten verenigt 39 nationale conferenties van hogere oversten van apostolische (actieve) religieuzen uit 28 Europese landen, die samen ongeveer 250.000 leden tellen.

  Van 5-10 maart 2018 werd de 18de Algemene Vergadering gehouden in Snagov (Roemanië). Het centrale thema van de bijeenkomst luidde: “Maak uw tent ruimer” (Js 54,2), een oproep om meer aandacht en zorg voor de rechten en de opvang van migranten en vluchtelingen.

  Lees hier de slotboodschap                            Verslag op de website van UCESM
   

 • In het vierde nummer van Golfslag 2016 stelt de redactie zich de vraag: "Geen plaats voor geloof in onze media… of toch?".  Lees hier het artikel.

  Het artikel sluit aan bij een opiniestuk van Benoit Lannoo op de website van 'De Redactie': "Vlaamse media nemen religie niet serieus". 
   
   

 • Welzijnszorg slaat dit jaar een nieuwe weg in en voert voortaan campagne
  onder de naam 'Samen Tegen Armoede'.

  Samen Tegen Armoede gaat de uitdaging aan om de taboes te doorbreken en de complexiteit van het armoedeweb zichtbaar te maken. Vandaag leven meer dan 1.700.000 Belgen in armoede.
   
  Ga naar de website 'Samen tegen Armoede'
  Lees meer op de website van Welzijnszorg
   
   

 • Geprezen zijt Gij! - Laudato Si'

  De tweede encycliek van paus Franciscus gaat over de zorg voor de schepping, 'ons gemeenschappelijk huis'. In zijn schrijven over het milieu gaat de paus uit van een "integrale ecologie" die deel is van het sociale vraagstuk waarin het economische, het ecologische en het sociale samen moeten bekeken worden.

  Waarnemers verwachten dat deze pauselijke encycliek een 'grotere impact zal hebben dan de onderhandelingen van Parijs tijdens de VN-klimaatconferentie in december'.
   
   

 • URV over 'Opvang vluchtelingen'

  In een brief aan de de hogere oversten van ordes en congregaties in Vlaanderen, geeft het bestuur van de Unie van de Religieuzen van Vlaanderen (URV) enkele aanwijzingen over hun mogelijke bijdrage in de huisvesting en begeleiding van vluchtelingen.
   
  Download de brief                                    Website Caritas International
   
   

 • Religieuzen tegen mensenhandel

  Op zondag 8 februari 2015 gedachten overal ter wereld gemeenschappen van religieuzen, parochies en andere christelijke groepen de Internationale Dag tegen Mensenhandel. De dag werd vorig jaar ingesteld door paus Franciscus, op verzoek van met name vrouwelijke religieuzen die al jarenlang slachtoffers bijstaan en strijden tegen mensenhandel.
   
   
Meer actueel nieuws over kerk en religieus leven vind je op de websites
Kerknet     en     Roepingen