Elk jaar worden verschillende activiteiten georganiseerd zowel voor de oversten als voor de leden van de diverse congregaties.
Deze bijeenkomsten hebben een dubbele functie: ontmoeting en bezinning.
De thema's die aan bod komen houden verband met interne ontwikkelingen binnen het religieuze leven of hebben betrekking op  de actualiteit. Zo werd in de voorbije jaren gesproken over:
    -  Zorg voor de schepping (Ecokerk - Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede)
    -  Het religieuze leven in de Kerk na het Concilie (Vaticanum II – Lumen Gentium)
   -  'Vrede veraf en dichtbij - interreligeiuze dialoog en actieve geweldloosheid’ (Pax Christi)
    -  'Religieuzen in een groeiend multiculturele kerk en samenleving in Vlaanderen’ (Orbit)
    -  'In het suizen van een zachte bries' (1 Kon. 19,12) - Over stilte, verinnerlijking en gebed…
    -  'Ik zal er zijn voor u' (Ex 3,14) - ‘zorgen voor‘, een weg van dragen én gedragen worden...
 
 
Werkjaar 2021-2022

De ontmoetingsdagen voor hogere oversten en raadsleden
in Blankenberge gingen door van dinsdag 19 tot donderdag 21 april 2022. 

Centrale spreker was prof. Guido Vanheeswijck (germanist en filosoof - hoogleraar UA en KUL)
​met als thema - tevens de titel van zijn recente boek:
Tegendraadse beschouwingen. Op zoek naar een houvast in een verandering van tijdperk

Daarnaast was er ook aandacht voor ‘De synodale weg…
met getuigenissen over het verloop van dit proces door:
 zuster Carine Devogelaere, coördinator Interdiocesaan Pastoraal Beraad, en
zuster Noëlla Ghijs, voorzitster Belgische Constellatie UISG.

Download hier:
Zr. Noëlla Ghijs - Onze kwetsbaarheid omarmen... (pdf)
Zr. Noëlla Ghijs - Kwetsbaarheid & Synodaliteit (pptx)

De deelnemers spraken in hun evaluatie over sterke en diep uitgewerkte getuigenissen die aansluiten bij de kern van ons religieus leven. Het geheel van de bijeenkomst werd bovendien omkaderd met verzorgde gebedsmomenten en liturgie.
 
Naast de rijkdom van het inhoudelijke en de bezinning ervaren de oversten deze bijeenkomst ook als een gelegenheid om op een ontspannen manier bij elkaar te zijn. Voor velen onder hen is het ook een unieke gelegenheid om elkaar te steunen in de gezamenlijke problematiek van besturen in de hedendaagse realiteit waarin onze instituten zich bevinden.