Elk jaar worden verschillende activiteiten georganiseerd zowel voor de oversten als voor de leden van de diverse congregaties.
Deze bijeenkomsten hebben een dubbele functie: ontmoeting en bezinning.
De thema's die aan bod komen houden verband met interne ontwikkelingen binnen het religieuze leven of hebben betrekking op  de actualiteit. Zo werd in de voorbije jaren gesproken over:
    -  Zorg voor de schepping (Ecokerk - Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede)
    -  Het religieuze leven in de Kerk na het Concilie (Vaticanum II – Lumen Gentium)
   -  'Vrede veraf en dichtbij - interreligeiuze dialoog en actieve geweldloosheid’ (Pax Christi)
    -  'Religieuzen in een groeiend multiculturele kerk en samenleving in Vlaanderen’ (Orbit)
    -  'In het suizen van een zachte bries' (1 Kon. 19,12) - Over stilte, verinnerlijking en gebed…
    -  'Ik zal er zijn voor u' (Ex 3,14) - ‘zorgen voor‘, een weg van dragen én gedragen worden...
 
 
Planning voor het werkjaar 2021-2022

De ontmoetingsdagen voor hogere oversten en raadsleden
in Blankenberge zullen doorgaan van dinsdag 19 tot donderdag 21 april 2022. 

Prof. Guido Vanheeswijck en zuster Carine Devogelaere 
​zullen meewerken aan de invulling van deze dagen.