‚Äč
 

Paus Franciscus kondigde het "Jaar van het Godgewijde Leven" aan in een rondzendbrief "Gaudeamus..." (Verheugt u...),
gericht aan alle mannen en vrouwen van religieuze orden en congregaties, en verenigingen van apostolisch leven.
 
 


 
 
  De Unie van de Religieuzen van Vlaanderen (URV) wil dit jaar, dat loopt van 30 november 2014 tot 30 januari 2016, niet ongemerkt laten voorbijgaan. Op deze webpagina houden we u op de hoogte van de initiatieven die in het kader van het jaar van het godgewijde leven worden genomen.  
   
 
 
  • In zijn apostolische brief aan alle godgewijden (21 november 2014) moedigt Paus Franciscus alle religieuzen aan om hun roeping met passie te beleven. De URV wil deze brief zo breed mogelijk verspreiden als een oproep om ons Kerk-zijn getuigenisvol te beleven.
  • Met de hulp van een gebedskaart willen we iedereen uitnodigen om dit jaar ook (samen) biddend te beleven.
  • Een LED-lichtje met logo en tekst... 'het licht uitdragen' is nog steeds een belangrijk aspect van het getuigenis dat religieuzen, door hun leven en werken, willen brengen.
  • Open kloosterdag: op 3-4 oktober 2015 zullen religieuze gemeenschappen verspreid over Vlaanderen hun huis openstellen voor een rondleiding of tentoonstelling, gebedsdienst of bezinningsmoment, animatie of activiteiten allerhande. 
  • Het jaar van het religieuze leven wordt afgesloten op 30 januari 2016. Op die dag zullen alle religieuze gemeenschappen, in gebed verenigd, een aangepaste vesperdienst houden.
 
 
  Links - verwante artikelen - videos
 
 


Het jaar van het religieuze leven wil een boodschap uitdragen voor iedereen, niet enkel voor de religieuzen zelf.
Daarom werd nauw samengewerkt met:
 
 

Kerk in Nood


Roepingenpastoraal


de Interdiocesane Jeugddienst