Inhoud
 
 
Hoe weten we dat we God kennen? – Deel 3: Cursieve lectuur van de
Eerste Johannesbrief - Peter Schmidt


Gij moet het eenzaam laten - Ida Gerhardt

KUNST IN DE KIJKER – Een zelfportret Jean-Baptiste Chardin - Mark Delrue

OVERIGENS – De eenzame uitvaart – Tuinfeest tegen vereenzaming – De lief-enleed-
straat – De gevelbank – Ouder-oppas – ‘Ik doe dit voor de mensheid’


POËZIE – Geluk - Toon Hermans

VOOR U GELEZEN – Geloven op de tast – Als geloof en ongeloof elkaar ontmoeten - (Anselm Grün en Tomáš Halík) Guido Caerts

Een oefening in ontvangen

De genade van het moment


BEATRIJSJAAR Beatrijs leeft vol verlangen naar God - Klaas Blijlevens

KANTTEKENINGEN – Over dagen zonder … en gewone burgers - Guido
Caerts


BIJBELBEZINNING – Onbegrip in de familie - Wilfried Rossel

VENSTER OP DE WERELD – Vreemdeling in eigen land – Minderheden in Birma - Eric Manhaeghe

De parabel van het lichte land - Madeleine Delbrêl

HET BOEK PREDIKER – EEN NUCHTERE WIJSHEID OVER GELUK – Deel 1: Een
wijsheidsboek, verankerd in het scheppingsgeloof van het Godsvolk
- Hans Tercic

POËZIE – Pasen - Kris Gelaude