Interdiocesane vormingsinitiatieven voor religieuzen
UVC - IVOR - SARA - RBC
werkjaar 2016-2017
 •  
  UVC

   
  • Unie van de Vrouwelijke Contemplatieven
    
  • Sessie Oversten en Afgevaardigden (algemene vergadering UVC)
   Thema: D. M.-Gerard z.g. (voormalig abt van La Trappe) Over vergeving en verzoening
   Wat God in het hart heeft, moet doorheen ons hart passeren: zijn barmhartigheid

   Begeleider: Manu Van Hecke, abt van Sint-Sixtusabdij, Westvleteren
   21-24 augustus 2016 - Oude Abdij, Drongen
   Lees het verslag van deze bijeenkomst in Schakelaartje 32 van 14 september 2016
    
  • Apostolische Constitutie VULTUM DEI QUAERERE (Het gelaat van God zoeken)
   Over het vrouwelijke contemplatieve leven
   De Paus behandelt hierin een aantal specifieke thema’s zoals vorming, gebed, de Eucharistie, het sacrament van verzoening, samenleven in gemeenschap, de autonomie van de kloosters, het werk, de stilte.
   Lees meer in een bijdrage van zr. Katharina (Abdij O.L.Vrouw van Nazareth, Brecht)
   Download de integrale tekst in A4-formaat of in brochure-formaat (A5)
    
  Voorzitster UVC: Zr. Kirsten Butaye
  uvc.zkirsten@telenet.be
 • IVOR
   
  • Interdiocesane vorming- en ontmoetingskansen voor jonge religieuzen
    
  • Aan dit initiatief nemen jonge religieuzen tot 55 jaar deel uit de bisdommen Antwerpen, Hasselt en Mechelen-Brussel.
    
  •   - vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober 2016
     - vrijdag 24 en zaterdag 25 februari 2017
     - vrijdag 27 en zaterdag 28 oktober 2017
    
  • De bijeenkomsten gaan door in Hof Zevenbergen, Ranst
    
  Coördinatie en info: Zr. Yvonne De Gryse (Duffel)
  yvonne.de.gryse@emmaus.be
 •  
  SARA
   
  • Interdiocesane vorming- en ontmoetingskansen
    
  • Voor geïnteresseerde leeftijdsgenoten over congregaties heen, in de bisdommen Antwerpen en Mechelen-Brussel.
    
  • Op zaterdagen 15 oktober 2016 en 11 maart 2017, Ter Dennen, Westmalle
    
  Coördinatie en info: Zr. Lieve Vervoort (Duffel)
  lieve.vervoort@emmaus.be
 •  
  RBC

   
  • Jaarlijkse Broederdag - Vorselaar

   Voor de leden van de diverse broedercongregaties

   Thema: Laudato Si' - Zorg voor de schepping
   Spreker: Karel Malfliet - stafmedewerker Ecokerk
   Zaterdag 12 maart 2016 - Kardinaal van Roey-Instituut, Vorselaar
    
  Coördinatie en info: Raad van Broedercongregaties
  Luc.Lemmens.fc@fracarita.org