Diocesane vormingsinitiatieven voor religieuzen
werkjaar 2016-2017


Zie de desbetreffende programmafolder voor een overzicht van alle vormingsactiviteiten per bisdom.
 
 •  
  Bisdom Hasselt
   
  • Algemene, provinciale en regionale oversten
   Donderdag 27 oktober 2016: Het vluchtelingenprobleem. Spreker: mevr. Linda Delva
   Woensdag 15 februari 2017: Hoe omgaan met dementerende zusters?
    
  • Voor alle zusters
   Woensdag 14 september 2016: Vijftig jaar bisdom Hasselt - "Geen dolers maar pelgrims!". Begeleiding: vicaris Jaak Janssen
   Woensdag 9 november 2016: "Jaar van barmhartigheid". Begeleiding: pater Christophe Monsieur, Norbertijn van Averbode
   Woensdag 8 februari 2017: "Heel en al vervuld van Gods droom". Begeleiding: Paul Van Looy s.J.
   Woensdag 14 april 2017: "In de vreugde van de Heilige Geest". Begeleiding: Marc Vanhoutte SDB
   Telkens van 14:00 tot 16:30 uur

   Alle sessies gaan door in het Pastoraal Centrum / Seminarie, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt.
    
  Programmafolder                                        Webpagina op Kerknet
   
 •  
  Bisdom Antwerpen
   
  • ​Voor alg. en prov. oversten met hun raadsleden (novembersessie)
   Thema: "Leiderschap en goed bestuur in uitdagende tijden".
   Ter Dennen, Westmalle - van dinsdag 15 november tot woensdag 16 november 2016
    
  • Follow-updag voor alg. en prov. oversten met hun raadsleden
   Ter Dennen, Westmalle - woensdag 8 maart 2017
    
  • Vormingsnamiddag voor lokaal oversten of een afgevaardigde van de gemeenschap
   Thema: nog nader te bepalen
   Spreker: Elionore Holtzer - Vlaams Zorgambassadeur
   Ter Dennen, Westmalle - dinsdag 25 april 2017, van 14 tot 17 uur
   
  Programmafolder                                             Webpagina op Kerknet
   
 • Aartsbisdom
  Mechelen-Brussel

   
   
  • Vicariaat religieuzen, congregationele besturen & lokaal oversten
   Diocesaan Pastoraal Centrum - Mechelen - telkens van 9.30 tot 16.00 uur
      -  dinsdag 25 oktober 2016: 'Jaar van de Barmhartigheid' - Paul Van Looy, s.J.
      -  dinsdag 14 februari 2017: 'Religie als bron van geestelijke gezondheid' - Stefan Claes
      -  dinsdag 16 mei 2017: 'Dat heet dan gelukkig zijn' - Roger Burggraeve, Sdb
    
  • Voor algemeen oversten van diocesane congregaties
      -  woensdag 5 oktober 2016: 'Inspirerend geloof doorgeven' - Stijn Vanden Bossche
      -  woensdag 19 april 2017: 'Met liefde voor het woord' - Kris Gelaude
   
  Programmafolder                                             Webpagina op Kerknet
   
 •  
  Bisdom Gent
   
  • ​Vormingsnamiddag voor verantwoordelijken en raadsleden
   Thema: Hoor toch hoe ik zucht, er is niemand die mij troost (Klaagl. 1,21) - Over geestelijk leven en geestelijke begeleiding van ouderen.
   Spreker: Dirk Boone
   Mariahove, Bellem - maandag 26 en dinsdag 27 september 2016
    
  • Abdijdag - Bellemgroep (jongere religieuzen)
   Thema: Het geschenk van barmhartigheid
   Begeleiding: zuster Kirsten Butaye
   Abdij O.L.Vrouw van Nazaret, Brecht - zaterdag 5 november 2016
    
  • Herbronningsnamiddagen voor alle zusters
   Thema: Over de Moeder Gods - In woord en beeld
   Begeleiding: Joris Van Ael
   Mariahove, Bellem - woensdag 3 en donderdag 4 mei 2017; telkens van 14.30 tot 17.15 uur
   
  Programmafolder                 CCV op Kerknet                 Website CCV-Gent
   
 •  
  Bisdom Brugge
   
  • ​Vormingsdagen voor algemeen oversten
   4 Vormingsdagen - Taakgerichte vorming
   Woensdagen 21 september en 7 december 2016; 8 maart en 7 juni 2017
    
  • Vormingsreeks: Met aandacht leven
   Voor alle belangstellenden - diverse sprekers 
   Op vrijdagen 30 september, 7 en 14 oktober 2016 - telkens van 14:00 tot 16:15 uur
    
  • Bijbelreeks: Geloven in verrijzenis; verrijzenisgeloof?
   Spreker: Jean Bastiaens
   Op dinsdagen 9, 16 en 23 mei 2017 - telkens van 14:00 tot 16:15 uur
    
  • Cursus: Spiritualiteit en ecologie: "Laudato Si"
   Spreker: Philippe Hallein
   Op woensdagen 18 januari en 1 februari 2017 - telkens van 14:00-16:15 uur

   Alle sessies gaan door in het Diocesaan Centrum Groenhove, Torhout, tenzij anders vermeld.
    
  Programmafolder                                                  Website CCV-Brugge