Elk jaar worden verschillende activiteiten georganiseerd zowel voor de oversten als voor de leden van de diverse congregaties.
Deze bijeenkomsten hebben een dubbele functie: ontmoeting en bezinning.
De thema's die aan bod komen houden verband met interne ontwikkelingen binnen het religieuze leven of hebben betrekking op  de actualiteit. Zo werd in de voorbije jaren gesproken over:
    -  De spirituele spiegel van de hedendaagse cultuur
    -  Het religieuze leven in de Kerk na het Concilie (Vaticanum II – Lumen Gentium)
    -  Vrede veraf en dichtbij - interreligeiuze dialoog en actieve geweldloosheid’ (Pax Christi)
    -  Geloof en internet - uitdagingen en mogelijkheden (Kerknet)
 
 
Planning voor het werkjaar 2016-2017